Oferta

Obsługa księgowa

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości przychodu, przedsiębiorca powinien prowadzić kartę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, księgę przychodów i rozchodów lub, gdy mowa o pełnej księgowości, księgę handlową.

Na podstawie powyższych ewidencji sporządza się deklaracje podatkowe, które wysyłane są elektronicznie do Urzędu Skarbowego lub Ministerstwa Finansów. Ważne jednak, by takie deklaracje były sporządzone we właściwy sposób, na przeznaczonych do tego elektronicznych formularzach.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy jest sporządzanie list płac oraz terminowe naliczanie wynagrodzenia każdego z pracowników.

To tylko niektóre z bardzo istotnych kwestii. Warto więc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skorzystać z porady specjalisty, działanie intuicyjne może mieć przykre konsekwencje.

Poniżej przedstawiam ofertę
biura rachunkowego IVA:

Doradztwo podatkowe

 • Deklaracje podatkowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rozliczenia publicznoprawne

Usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Prowadzenie innych obowiązkowych ewidencji (środki, trwałe, wyposażenie)

Obsługa płacowa

 • Listy płac
 • Rozliczanie PIT
 • Składki ZUS
 • Obsługa umów cywilnoprawnych

Obsługa kadrowa

 • Dokumentacja kadrowa